World Climate Change
Educational Program


KRÍZA KLIMATICKEJ ZMENY

Aktivita uvedomelých ľudí a vlád na zvrátenie klimatickej zmeny nestačí. Nestačí, ak iba niektorí z nás obmedzia jazdu autom, preferujú obnoviteľné zdroje energie, alebo sa zasadia za obnovu lesov. Aby sme zastavili klimatickú zmenu, musíme sa tak správať na celom svete.

WCCEP je program, ktorý formou reklamy na internete presviedča ľudí vo viacerých častiach sveta, aby sa správali zodpovedne k našej planéte.

ZASTAVME DEVASTÁCIU AMAZÓNSKEHO PRALESA


Jedným z kľúčových opatrení na zastavenie otepľovania zeme je zastavenie devastácie Amazónskeho pralesa, ktorý má zásadný vplyv na globálnu klímu. Aby sme tento cieľ dosiahli, musíme o tom hlavne presvedčiť obyvateľov Brazílie. Preto realizujeme reklamnú a informačnú kampaň, ktorá ma za cieľ zmeniť postoj bežných ľudí v Brazílii na tému Amazónie.

Avšak nedokážeme presvedčiť dostatočný počet ľudí na dosiahnutie zmeny bez veľkorysej podpory ľudí, ako ste vy.

Zastavme klimatickú krízu.

Podporte nás teraz.

Iná suma